O zlatou duhu – městské kolo

Soutěž „Zlatá duha“ na Lidické

V rámci oslav 85. výročí založení ZŠ Lidická proběhlo v pátek 20.6.v prostorách tělocvičny zábavně vědomostní klání, jehož se zúčastnily týmy osmých a devátých ročníků z bílinských základních škol.
Soutěž se skládala ze čtyř vědomostních kol, které byly zaměřeny na český jazyk, matematiku, společenskovědní a přírodovědnou oblast a dvou praktických úkolů, které se týkaly zejména týmové spolupráce a zručnosti. Všechny týmy prokázaly velmi dobré znalosti i dovednosti. Do hry byli zapojováni i diváci, kteří se náhodným losem stávali soutěžícími. Ačkoliv soutěž měla své vítěze (potěšující je výhra našeho domácího týmu třídy 9.A) jsou vítězi všichni, kteří měli chuť si v hektickém závěru školního roku  zasoutěžit, za což jim moc děkujeme.

Jsme rádi, že se soutěž všem líbila a těšíme se na setkání v příštím roce. Děkuji touto cestou ředitelkám škol ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem i ZŠ Lidická za jejich vstřícnost, městu Bílina za finanční podporu soutěže  a  všem zúčastněným žákům za jejich výkony i příjemnou atmosféru. Přeji všem krásné a pohodové prázdniny.

zlataduha2

  • Rubriky
  • Archivy