Projekt Stop závislosti

Měsíce  březen a duben proběhly na naší škole ve znamení projektu prevence nežádoucích jevů jako jsou kouření, alkohol, ale také drogy. V rámci vyučovacích hodin se žáci více věnovali těmto tématům. Byla vyhlášena výtvarná soutěž a proběhla interaktivní hra „Hrou proti kouření, alkoholu a drogám“, kterou jsme na škole uspořádali ve spolupráci s pracovnicemi SZÚ Ústí nad Labem. V rámci tříd 2.stupně proběhly třídní soutěže, které se týkaly oblasti prevnce a práva. Nejúspěšnější týmy, reprezentující jednolivé třídy, se utkaly ve školním kole 30.4.2009 v tělocvičně školy. Pro šest pětičlenných týmů byly v šesti kolech připraveny otázky, které se týkaly prevence, práva, ale i zábavy a také týmové úkoly – stavba věže a skládání puzzle.  Své znalosti a dovednosti týmové spolupráce mohli prokázat i diváci, kteří byli vylosováni postupně do jednotlivých  otázek.

Všem soutěžícím to šlo skvěle, ale první místo  bylo jen jedno a to získalo družstvo 6.A. Další v pořadí byla družstva 6.B a 8.A.
Děkuji všem soutěžícím za nasazení a moderátorkám celé soutěže –  Kristýně Veverkové a Daniele Valáškové za opravdu skvělý výkon.
Děkuji také všem, kteří mi pomohli s organizací soutěže – svým kolegům a také žákům 8. a 9.ročníku.

P2a

  • Rubriky
  • Archivy