Pochopením k toleranci a respektu

Projekt programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na ZŠ Lidická.

V rámci programu  MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009 realizovala naše škola dlouhodobý projekt s názvem Pochopením k toleranci a respektu. Hlavním cílem projektu bylo seznámení žáků  s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjení  smyslu pro solidaritu, respekt  a toleranci a pochopení, že  všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné.

Projekt byl  řešen ve dvou liniích:

1. část projektu byla  zajišťována vyučujícími  českého jazyka, dějepisu ,  občanské výchovy, výtvarné výchovy a mediální výchovy . Ti  v rámci integrované výuky žáky seznámili  s biblickými příběhy (Starý zákon), historií Židů až po vznik státu Izrael,  s  významnými židovskými osobnostmi, potlačováním lidských práv,  pojmy  perzekuce, holocaust, šoa, antisemitismus a dalšími.

Na tuto část ve škole navázaly  přednášky  pracovníků židovského muzea zaměřené na tradice a zvyky Židů.

2. část projektu byla  zážitková. V Židovském muzeu v Praze žáci absolvovali  interaktivní programy Badatel a Hanin kufřík, které byly spojeny s prohlídkou Staronové a Pinkasovy synagogy a Starého židovského  hřbitova. V rámci tohoto programu měli žáci možnost besedovat s pamětnicí Terezínského ghetta paní Růženou Blechovou.  Součástí  projektu byla  i návštěva Terezína – konkrétně  Malé pevnosti, Muzea  ghetta a  bývalých  Magdeburských  kasáren.

Žáci nebyli  jen pasivními příjemci informací, ale v rámci projektu byli  vedeni ke srovnání života Židů, přejímaní prvků židovské kultury do evropských kulturních tradic, srovnání situace Židů a dalších národností v období 2.světové války, dodržování a respektování lidských práv.  V rámci projektu vznikly výtvarné, slohové i počítačové prezentace žáků k základním tématům.

Návštěva Terezína i beseda s pamětnicí na žáky velmi zapůsobila a umožnila jim vcítit se do situace Židů a to i ve smyslu multikulturality.

Jsme velmi rádi, že jsme tento projekt díky dotaci MŠMT  a  finanční spoluúčasti města Bíliny  mohli realizovat. Doufáme, že na něj v budoucnu  navážeme, protože multikulturní výchova patří k prioritám našeho školního vzdělávacího programu a toto je jedna z možností, jak ji realizovat.

badatelw

  • Rubriky
  • Archivy