Dejme prostor dětem

Projekt programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina

Projekt spadá do oblasti programu B – prevence sociálně patologických jevů – podpora účelného využívání volného času.

Cílem tohoto projektu je snížení počtu dětí trávících volný čas neúčelně, snížení sociálně patologických jevů u dětí a také minimalizace bezepečnostních rizik spojených s neúčelným využíváním volného času.
Škola chce nabídnout všem žákům možnost smysluplného trávení volného času formou zájmových aktivit. Z tohoto důvodu vznikl při škole Školní sportovní klub, který se zaměřuje na pohybové aktivity. Ne všechny děti mají vztah ke sportovním aktivitám a jsou zaměřeny spíše umělecky. Pro tyto děti jsou určeny kroužky zájmové kroužky v oblasti mediální, výtvarné, pěvecké a tanečně dramatické. V oblasti mediální výchovy mohou děti navštěvovat počítačové kroužky a také kroužek mediální výchovy, ve kterém žáci pracují s fotografií, audionahrávkami a videonahrávkami. Výtvarný kroužek se zaměřuje kromě klasické malby především na oblast práce s keramikou a alternativními výtvarnými technikami, např. malbou na keramiku a textil.
V rámci pěveckého kroužku, jsou děti vybaveny drobnými doprovodnými nástroji.

  • Rubriky
  • Archivy