Dejme prostor dětem 2010

Program města Bíliny na podporu sociálního začleňování

Cílem tohoto projektu, který navazuje na úspěšný projekt realizovaný v roce 2009,  je snížení počtu dětí trávící volný čas neúčelně, snížení sociálně patologických jevů u dětí a také minimalizace bezpečnostních rizik spojených s neúčelným využíváním volného času.
Škola chce i v roce 2010  nabídnout všem žákům možnost smysluplného trávení volného času formou zájmových aktivit.  V rámci projektu se chceme zaměřit na některé zájmové kroužky, které pro svou činnost potřebují adekvátní materiální vybavení. Vzhledem k tomu, že na škole funguje od loňského roku Školní sportovní klub, jehož činnost je dotována z prostředků města,  budou v rámci tohoto projektu podporovány nesportovní zájmové aktivit – dovedné ruce, pěvecký kroužek, divadelní kroužek, kroužek mediální výchovy, šachový kroužek, výtvarný kroužek a vlastivědnoturistický kroužek.

  • Rubriky
  • Archivy