Stop kouření !!!

Projekt z preventivního programu Ústeckého kraje

Cíle projektu:
–         Prevence nežádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy

–         Snížení počtu kuřáků, uživatelů drog

–         Posílení pozitivního sociálního klimatu tříd

–         Posílení vazeb žáků a třídních vyučujících

Zlepšení spolupráce s rodiči v oblasti prevence nežádoucích jevů

V tomto projektu jsou důležití všichni žáci, ať ti, kteří v současnosti nejsou kuřáky, protože vzhledem k prostředí a možnostem se jimi v budoucnu mohou stát, tak žáci, kteří se již závislými stali, protože vzhledem k jejich věku, lze se závislostí přestat.

Tento projekt se snaží uceleně pracovat s informacemi ve spolupráci s odborníky. Nabídnout žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů. Pracovat na změně  jejich postojů k závislosti a k užívání legálních drog, zejména ke kouření, které se často stává spouštěčem dalších závislostí.

  • Rubriky
  • Archivy