Žijeme v multikulturní společnosti

Projekt – MKV Žijeme v multikulturní společnosti

V rámci programu  MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011 realizovala naše škola v průběhu  loňského roku  projekt s názvem Žijeme v multikulturní společnosti. Hlavním cílem projektu bylo  seznámit žáky s rozmanitostí a hodnotami národnostních a národních kultur žijících v naší společnosti. Rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt a toleranci. Utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.
Projekt byl  řešen ve dvou liniích:

1.část projektu byla  zajišťována vyučujícími v rámci školní a mimoškolní výuky – týdenní výjezd pro žáky se zaměřením na multikulturní výchovu s realizací třídních projektů a osobnostní a sociální výchovou žáků, začlenění prvků multikulturní výchovy do vyučovacích hodin,  organizace projektových dnů („Žijeme v multikulturní společnosti“, „ Žijeme spolu“, „ Žijí s námi, žijeme spolu“)
2. část projektu byla  realizována formou zážitkovou – přednášky, interaktivní  programy a výstavy zaměřené především na rómskou, židovskou, ukrajinskou a asijskou kulturu. V rámci projektu vznikly  výtvarné, slohové i počítačové prezentace žáků k základním tématům.

Jsme velmi rádi, že jsme tento projekt díky dotaci MŠMT  a  finanční spoluúčasti města Bíliny  mohli realizovat. Doufáme, že na něj v budoucnu  navážeme, protože multikulturní výchova patří k prioritám našeho školního vzdělávacího programu a toto je jedna z možností, jak ji realizovat.

  • Rubriky
  • Archivy