Projekt EU peníze školám

Informace o projektu

Cílem projektu EU peníze školám je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách. Projekt Duhová škola je konkrétně zaměřen na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti žáků a to jednak formou individualizace výuky ve 2.-6.ročníku, podporou tvorby inovativních materiálů v oblasti čtenářské gramotnosti na I.stupni a dále podporou vzdělávání pedagogů v oblasti zajištění výuky čtenářské gramotnosti. Projekt se dále zaměřuje na podporu zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů formou individualizace výuky v 7.ročníku a podpořením dalšího vzdělávání pedagogů v přírodovědné oblasti a tvorby inovativních materiálů. Dalšími cíly projektu je podpora tvorby inovativních vzdělávacích materiálů v oblasti matematické a finanční gramotnosti žáků, výuky cizích jazyků a zkvalitnění výuky dalších předmětů prostřednictvím ICT materiálů. Důležitou součástí těchto oblastí je další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Závěrečná zpráva – ZDE

Materiály ke stažení

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2  DUMy pro:
ročník, předmět, tematický okruh
e-mailový kontakt na autora(y) příslušné sady, který na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

  • Rubriky
  • Archivy