Zahraniční výjezd žáků Drážďany

Duhová škola 2015

Skupina žáků z 8.-9.ročníku  ZŠ Lidická ve dnech 24.10.-28.10. pobývala v Drážďanech v rámci projektu „Duhová škola 2015“, který škola organizovala v rámci  výzvy č.56 EU OPVK. Součástí tohoto projektu MŠMT  je totiž i jazykově poznávací pobyt žáků v zahraničí. Šablona byla určena pro 10 žáků . Škola si celý výjezd organizačně zajišťovala zcela sama, a tak byla schopna vyslat do Drážďan 15 žáků a 2 pedagogy. Cílem bylo  zlepšení jazykových kompetencí žáků  v němčině a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. To se nám podařilo více než  naplnit. Žáci absolvovali devítihodinový kurz v jazykové škole Deutsche Sprachschule Dresden zakončený certifikátem. Během pěti dnů jsme uskutečnili návštěvy všech nejvýznamnějších pamětihodností Drážďan a seznámili se tak s historií nejen  tohoto města, ale také  Německa. Využívali jsme pravidelně městskou hromadnou dopravu a pro cestu do Drážďan a zpět jsme zvolili příhraniční linku 398 Teplice – Altenberg –Drážďany. Ubytování jsme si zajistili v mládežnickém hostelu Jugendheberge, který se nacházel výhodně blízko vlakového nádraží i centra. Žáci  tak měli neustále  příležitost k poznávání jazykové kultury a reálií německého jazyka.

Výjezd považujeme za velmi zdařilý a ze strany žáků i rodičů je velmi pozitivně hodnocen. Jsme velmi rádi, že všechny oslovené instituce v Německu s námi skvěle spolupracovaly a snažily se nám být co nejvíce nápomocny. I z tohoto důvodu bychom rádi v budoucnu výjezd zopakovali.

  

  • Rubriky
  • Archivy