Chráníme přírodu?!

Díky dotaci z EVVO Ústeckého kraje naše škola v období 1.9.2015-30.10.2015 realizovala  ekologický projekt s názvem Chráníme přírodu?!

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Žáci se naučí přemýšlet ekologicky – třídit odpad, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s centrem ekologické výchovy v Litvínově a v excentru v Chomutově žáci absolvují zážitkové hodiny zaměřené na danou problematiku.

Měřitelnými cíly – počet zúčastněných žáků, počet absolvovaných hodin ekologické výchovy k dané tématice, projektová práce žáků

Cílová skupina – všichni žáci školy tj. 1.-9.ročník + přípravná třída – celkem zhruba 320 žáků

Přínos z hlediska žáků – získané poznatky, propojení teoretických a praktických poznatků v kombinaci s praktickým pozorováním a experimentováním v terénu

Přínos z hlediska kraje – pozitivní posun v oblasti postojů žáků k tématice životního prostředí a tím i formování proekologicky smýšlejícího obyvatele Ústeckého kraje

Formy realizace:

ekologické programy v ZOOparku Chomutov

ekologické programy ve škole realizované Viana Litvínov

  • Rubriky
  • Archivy