Finanční gramotnost

Úspěch ZŠ Lidická v Bílině v soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Celkem 3x se probojoval y týmy žáků I.stupně ZŠ Lidická (třída 5.B)  přes školní, okresní a krajská kola až do celostátního finále soutěží Finanční gramotnost, SAPERE – vědět jak žít a Tuta Via Vitae aneb bezpečně cestou občana EU, které proběhly ve dnech 26.4.-28.4.2016 v Praze.

ZŠ Lidická tak v těchto soutěžích, nad nimiž přijali záštitu nejen  hejtmané některých krajů a ministerstvo školství , ale v případě soutěže Finanční gramotnost také prezident ČR a Senát, reprezentovala Ústecký kraj  a vedla si velmi dobře. V soutěžích Finanční gramotnost a SAPERE jsme vybojovali pro Ústecký kraj  celkově vždy  6.místo, v soutěži Tuta Via Vitae pak 8.místo. Nutno zde dodat, že všichni účastníci finálových kol byli výborně připraveni, znali odpovědi na všechny otázky a tak rozhodovala rychlost klikání odpovědí (setiny vteřiny) o celkovém umístění.

Jsme na naše žáky hrdí, protože umístit se mezi tisícovkami žáků a stovkami týmů v okresních a krajských  na celkově 6. nebo 8.místě v České republice je velkým úspěchem . Velmi dobře si vedli naši žáci i v  kategorii 2.stupně ZŠ, kde jsme v soutěži Finanční gramotnost skončili v krajském kole na 3.místě a v soutěži Tuta Via Vitae na 4.místě.

Naše škola se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, zdravé výživy  i bezpečnosti občanů a do celostátních kol těchto soutěží se nám podařilo již několikrát  probojovat.

Děkuji tímto všem zúčastněným žákům za skvělou reprezentaci školy i Ústeckého kraje   a těším se společně s nimi na další ročník těchto soutěží.

 

  • Rubriky
  • Archivy