Programy Junior Achievement

Předávání certifikátů Junior Achievement

V pondělí 13.6. 2016  proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina  předávání certifikátů programu Junior Achievement žákům ZŠ Lidická. Z rukou místostarostky Mgr. Veroniky Horové  je  v letošním roce převzali nejúspěšnější absolventi kurzů Abeceda podnikání a Profesní orientace. Cílem těchto kurzů, které se na naší škole pořádají dlouhodobě,  je poskytnout žákům informace nejen z oblasti volby povolání, ale také z oblasti ekonomické. Tento program  se stal na naší škole tradicí a jsme jednou z mála škol v ústeckém regionu, která jej nabízí žákům v plném rozsahu. Znamená to, že v průběhu 7. – 9. ročníku žáci postupně absolvují kurzy Abeceda podnikání, Profesní orientace,  Poznej svoje peníze a Minifirma.  Všechny tyto kurzy se snaží žákům hravou formou poskytnout informace z dané oblasti. Žáci 7.A   v rámci Abecedy podnikání získali informace z organizace firem, manažerských rozhodnutí,  přijímání pracovníků, výroby  a marketingu. Profesní orientace, kterou absolvovali žáci 8. ročníku,  si klade za cíl, aby žáci pochopili důležitost vzdělání pro svůj život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání.   V 9. ročníku pak v programu Poznej svoje peníze  jsou prohlubovány základní ekonomické pojmy a principy finanční gramotnosti.

Doufáme, že získané poznatky ze všech těchto kurzů napomůžou žákům nejen v oblasti jejich budoucí profesní orientace, ale i v oblasti občanského a pracovního života.
Všem žákům děkuji za jejich zájem a aktivní účast a těším se na společnou práci v těchto kurzech i v příštím roce.

   

  • Rubriky
  • Archivy