Projekt EU OPVVV – Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole

projekt:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000935

Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole

realizace: 1.9.2016-31.8.2018

ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti:

1.)  Rozvoj spolupráce mezi učiteli, osobnostní růst:

–      Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze

–      Tandemová výuka

–      Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze

–      Vzdělávání jednotlivých pedagogů v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti a inkluze

2.)  Extrakurikální aktivity

–      Čtenářské kluby pro žáky

–      Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky

–      Doučování žáků ohrožených neúspěchem

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVV na základě dotazníkového šetření ,  s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku a prioritami školy, které jsou podkladem pro realizaci MAP.

  • Rubriky
  • Archivy