Pochopením k toleranci a respektu 2016

Cílem tohoto projektu je seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2. světové války. Část projektu bude zajišťována vyučujícími  českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy a velká část projektu bude realizována ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, kde žáci absolvují interaktivní programy Badatel a Hanin kufřík, které jsou spojeny s prohlídkou  synagog. Součástí projektu bude také  návštěva Terezína – Malé pevnosti i muzea Židovského ghetta. Žáci nebudou jen pasivními příjemci informací, ale v rámci projektu budou vedeni ke srovnání života Židů v minulosti a zejména v období holocaustu a  přejímaní prvků židovské kultury do evropských kulturních tradic.

  • Rubriky
  • Archivy