Stop závislostem

V minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se Státním zdravotním ústavem v Ústí nad Labem v oblasti prevence kouření a nevhodného sexuálního chování. Bohužel pak byly programy v Ústeckém kraji zrušeny. Nyní nás zaujala jejich nová nabídka – Hravě o prevenci,  která plně koresponduje s tím, na co se chceme v rámci prevence rizikového chování zaměřit – základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování, prevence kouření, alkoholu, nelegálních drog a gamblerství, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování a rizikové sportu.

Na odborně vedené tématické bloky bude navazovat (nebo jim předcházet) výuka v rámci přírodopisu, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, tělesné výchovy a českého jazyka. Žáci 3.-9. ročníku se tak cíleně  a dlouhodobě budou věnovat se svými učiteli i odborníky SZÚ tematice ohrožujícího chování a jednání.

  • Rubriky
  • Archivy