Den ochrany člověka za MÚ 2016

Den ochrany člověka za mimořádných situací na ZŠ Lidická

Závěr září  byl na ZŠ Lidická věnován  praktickému naplňování tématu ochrany člověka za mimořádných situací.

V parku  na Kyselce a v  přilehlém  okolí se  konala celoškolní akce, kterou pravidelně realizujeme již 10 let a které se účastní vždy všichni žáci a učitelé.  Park na Kyselce se proměnil ve výcvikové centrum pro 24 týmů školy.  Byli v nich  rozlosováni žáci různého věku od 3. – 8. tříd. Jejich úkolem bylo prokázat znalosti z oblasti zdravovědy, požární ochrany, orientace v terénu  a dalších. Každá skupinka měla svého určeného velitele ze 7.-8. třídy, který odpovídal za svůj tým a splnění všech úkolů. Všichni žáci tak prošli na jednotlivých stanovištích  praktickým výcvikem v oblasti poskytování první pomoci a mimořádných situací, seznámili se s činností  zástupců  integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor a  policie  a sami si pak v orientačním závodě v terénu vyzkoušeli své teoretické a praktické  znalosti na 28  úkolech. Žáci 9.ročníku pomáhali se zajištěním jednotlivých stanovišť. Zapojili se i nejmladší žáci z 1. – 2.ročníku, kteří se přišli podívat na práci hasičů a vyzkoušeli si praktické úkoly ze zdravovědy a na stanovišti Městské Policie.

K úspěšné realizaci  projektového dne nám napomohla svou aktivní účastí Městská  policie Bílina a  Hasičský záchranný sbor Bílina

Tato akce  naplnila beze zbytku své poslání a to nejen v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací, ale zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy žáků. Ti předvedli nejen své velmi dobré znalosti a dovednosti, ale také schopnosti  v náhodně složených skupinách úspěšně spolupracovat.
Velké naše poděkování patří členům  Městské policie Bílina a  Hasičského záchranného sboru – požární stanice Bílina nejen za každoroční spolupráci na této akci, ale zejména za  jejich osobní  nasazení a podporu. Všem dětem i pedagogům se jejich ukázky moc líbily a  těší se na ně zase při dalším projektovém dnu.

Jsme velmi rádi, že tento náš  „Den ochrany člověka za mimořádných situací“ se proměnil  ve velmi příjemnou a přínosnou akci, kterou všichni žáci i učitelé pozitivně hodnotí a její  výsledky jsou znát i na znalostech a dovednostech žáků v této oblasti.

    

  • Rubriky
  • Archivy