Grab the reader 2016

ZŠ Lidická v Bílině vyhrála knihy pro svou anglickou knihovnu

Tento týden převzala ZŠ Lidická v Bílině  z nakladatelství MacMillan 96 knih a šek v hodnotě 1000 Kč pro vybudování anglické knihovny ve škole.  Základní škola se v lednu zapojila do soutěžního projektu  Grab the Reader jehož vyhlašovatelem  je  nadační fond Prague Post a nakladatelství MacMillan Education. Tento projekt, který probíhá již 5.rokem , se zaměřuje na podporu rozvoje čtenářských a jazykových dovedností ve školách po celé České republice formou zakládání anglických knihoven.  Školy, které se zapojily do soutěže,  vypracovaly kromě projektové žádosti,  metodologii využití  literatury v hodinách a práci s ní. Odborná porota pak mezi žádostmi vybírala ty nejlepší, které pak odměnila právě anglickou literaturou. Mezi oceněnou pěticí škol byla v letošním jubilejním ročníku i naše škola.

Knihy ve škole předala  zástupkyně  nakladatelství pro Ústecký region a spoluzakladatelka projektu  Mgr. Lenka Böehmová za přítomnosti  žáků zúčastněných v projektu, ředitelky školy Mgr. Ivany Svobodové a spoluautorky úspěšné projektové žádosti Bc.Radky Krzákové.

Získané knihy škola využije nejen pro práci se žáky v hodinách anglického jazyka, ale také v mimoškolní zájmové činnosti žáků.

Děkuji  touto cestou paní učitelce Radce Krzákové za skvělou práci, kterou na projektu odvedla, žákům 7.ročníku za spolupráci a nakladatelství MacMillan  za věcný dar a  podporu  čtenářského a  jazykového vzdělávání žáků.

Poděkování: https://www.youtube.com/watch?v=a5PA-x2Jesg&feature=youtu.be

  

foto Václav Weber

  • Rubriky
  • Archivy