Halloween 2016

Halloween na ZŠ Lidická

Tradicí se na naší škole stalo slavení Halloweenu. Žáci se s tímto svátkem seznamují v rámci výuky angličtiny, kterou žákům nabízíme již od 1.ročníku. Propojujeme informace o reáliích anglicky mluvících zemích s praktickými činnostmi, kde se žáci učí zdobit dýně a s výtvarnou výchovou, kde si připravují další výzdobu. Děti se učí kreativitě a zapojují svou fantazii se získanými poznatky. Své výrobky z dýní pak žáci vystavují na chodbách školy, aby se s nimi mohli pochlubit i rodičovské veřejnosti.

Nejinak tomu bylo letos ve třídě 5.A paní učitelky Kuncové, jejíž hodiny navštívil fotograf bílinského zpravodaje pan Weber, který připravil fotoreportáž z celého dne.

  • Rubriky
  • Archivy