Závěrečná zpráva projektu Mladý přírodovědec v lese

Závěrečná zpráva:

Ve dnech 1.11.-8.11.2016 dokončila ZŠ Lidická ozdravný pobyt v ŠVP Žihle v jehož rámci probíhal projekt s environmentálním zaměřením – Mladý přírodovědec v lese.   Děti v jeho rámci prošly 10 moduly – Ochranář přírody, Lesní ekosystém obecně, Botanik, Zoolog, Stopař, Houbař, Sběratel přírodnin, Chovatel, Ekolog a Vypravěč – malíř.

Teoretická část probíhala v učebnách školy v přírodě a větší praktická část pak v lese a modul Chovatel pak v ZOO Plzeň. Za splnění modulů žáci sbírali jednotlivé samolepky , které si vlepovali do karty, postupně vyplňovali zápisník Mladého přírodovědce a na konci pak obdrželi diplom.

Program byl z velké části dotován ze Státního fondu životního prostředí a díky tomu byl příspěvek rodičů minimální .  Celý program měl být dokončen v dubnu, ale kvůli virovému  onemocnění mezi  dětmi a vzhledem k nesmyslné negativní medializaci byl pobyt  předčasně ukončen. Šetřením KHS Plzeň a Policií ČR nebylo shledáno žádné pochybení ze strany zařízení ŠVP Žihle ani školy. Výsledky prokázaly přítomnost norovirové infekce u některých dětí. Toto onemocnění má velmi krátký, ale bohužel u některých zejména malých dětí  bouřlivý vývoj, který vyžadoval lékařské ošetření.

Pobyt v listopadu proběhl naprosto bez problémů a všichni si jej užili.  Podařilo se nám tak naplnit všechny sledované   cíle projektu.

Děkujeme touto cestou jednak Státnímu fondu životního prostředí  nejen za finanční  dotaci,  ale také za  možnost dokončení výjezdu  v náhradním termínu a podporu školy v řešení celé situace.  Bez jejich příspěvku by se ozdravného pobytu nemohlo zúčastnit tolik dětí, protože by toho finančně nebyly schopné.

Velké naše poděkování patří  zejména  Městu Bílina, OSPOD Bílina a Městské Policii Bílina, kteří nám velmi pomohli  a to finančně,  při zajištění informovanosti rodičů a také při zajištění dopravy pro některé rodiče a děti.   Velmi si vážíme  jejich   pomoci a podpory a ještě jednou za ni děkujeme.

Děkujeme také  většině  naší rodičovské veřejnosti, která nás po celou dobu   podporovala  a  našim učitelům  za  profesionální zvládnutí celé situace a zajištění  celého výjezdu a ekologického programu.

  • Rubriky
  • Archivy