Projekt Evropská Unie

22.listopad byl na naší škole ve znamení projektu Evropská Unie, jehož se účastnili žáci 8. a 9. ročníku.

Ve spolupráci s Eurocentrem Ústí nad Labem proběhla ve všech třídách 8. a 9. ročníku beseda zaměřená na aktuální otázky EU. Źáci ve čtyřčlenných skupinách v průběhu dne zpracovávali vylosované okruhy z historie, politik a institucí EU a současně si připravili podklady k prezentaci  států Evropské Unie, které do ní vstoupili před rokem 2000. Následující den během první vyučovací hodiny jednotlivé týmy odprezentovali svou přípravu. V roli porotců byli tentokrát učitelé, ktečí hodnotili odbornost a zejména ústní projev žáků. Tento projekt byl také zaměřen na oblast   rozvoje čtenářské gramotnosti. Celkově nejlepší prezentaci měli skupiny žáků 9.A. Velmi oceňuji domácí přípravu žáků na tento projekt i jejich pěkné písemné prezentace.

Jsme rádi, že se naše akce a zejména aktivita žáků líbila i pracovnici Eurocentra, se kterou jsme dohodli další spolupráci.
Děkuji všem skupinám za jejich přípravu a výkon.

eu7
vítězná skupina

  • Rubriky
  • Archivy