Pochopením k toleranci a respektu 2016

Projekt Pochopením k toleranci a respektu na ZŠ Lidická

V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na rozvoj multikulturní výchovy žáků  především 2.stupně.

Jeho hlavním cílem  bylo  umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt  a toleranci. Uvědomit si, že všichni máme stejná práva, všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné. Utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.

Projekt byl  zajišťován jednak ve škole  vyučujícími  českého jazyka, dějepisu ,  občanské výchovy, výtvarné výchovy a  člověk a jeho svět  , kteří  v rámci integrované výuky žáky seznámili  s  historií Židů až po vznik státu Izrael, potlačováním lidských práv – perzekucí, holocaust a  s  významnými židovskými osobnostmi a dále v oblasti zážitkové postupně v  Terezíně – Muzeum ghetta,  Magdeburské kasárny a Malá pevnost a   v Praze – programy Židovského muzea  a návštěvy některých pražských synagog. Součástí projektu byla také z hlediska historického kontextu návštěva památníku a pietního místa v Lidicích.

Jsme rádi, že projekt  opětovně  naplnil své cíle a poslání.  Vzhledem k jeho pozitivnímu dopadu na žáky jej  totiž vždy po  4 letech opakujeme.

Děkujeme MŠMT i městu Bílina za finanční dotaci, díky níž jsme mohli tento prospěšný projekt realizovat.

   5

  • Rubriky
  • Archivy