Vánoční besídka 2016

Vánoční besídka na  ZŠ Lidická

ZŠ Lidická pořádala dne  19.12. tradiční vánoční besídku na níž se  svým pásmem básniček, tanečků, krátkých příběhů  a vánočních písní  postupně představily všechny třídy  I.stupně a také pěvecký kroužek Lidičky. Součástí naší besídky byly vánoční trhy, na nichž se nabízely výrobky žáků. Peníze, takto získané, poslouží na nákup výtvarných a keramických potřeb pro žáky a jako každoročně i na charitativní účely.

Velkou radostí pro nás, ale hlavně pro účinkující děti, je vždy zcela zaplněná tělocvična a nejinak tomu  bylo i  letos.

Dovolte mi  poděkovat všem vystupujícím žákům za jejich  krásná vystoupení , třídním učitelkám   za skvělou  práci, kterou se třídami odvedly  a hlavně Vám rodičům za  podporu a celoroční   spolupráci  a za úžasnou  atmosféru, kterou jste nám pomohli  to  kouzlo vánoc vytvořit.

  • Rubriky
  • Archivy