Podpora kompetencí, gramotnosti a exekutivních dovedností žáků ze sociokulturně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Škola je zapojená do projektu Podpora kompetencí, gramotností a
exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594
spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zlepšování dovedností v rámci jednotlivých gramotností
žáků na 2. stupni základních škol, primárně ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Rozvíjení
jednotlivých gramotností je realizováno skrze učitele a v rámci
akčního výzkumu. Jednotliví učitelé jsou vedeni ke schopnosti
konstruktivisticky orientované výuky a k jejich průběžnému zvyšování
didaktických kompetencí. Dále jsou jednotlivé gramotnosti žáků rozvíjeny
skrze volnočasové aktivity, které rozvíjejí jak vybrané gramotnosti, tak
jejich exekutivní dovednosti.

  • Rubriky
  • Archivy