ZŠ Lidická se zapojila do Global Money Week

ZŠ Lidická se připojila  k celosvětové události GMW a v rámci této akce  se rozhodla  uspořádat vzdělávací workshopy pro žáky 2.-5. tříd, které povedou žáci 5.-7.ročníku, kteří se zapojili do soutěže Rozpočti si to pro 2.st. a 1.st.

Celkem je do soutěže z naší školy zapojeno 9 týmů, z nichž 8 je zaregistrováno do akce Global Money Week. Tyto akce probíhají  pod patronací MŠMT a  České národní banky.

Pro letošní rok bylo mezinárodně vybráno téma:   Uč se, šetři, vydělávej

Cílem  aktivit GMW  je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Naše týmy se rozhodly pro aktivity Rozpočtohraní  s (název týmu) ve 3.-5.ročníku, ve 2.ročníku pak aktivity  Poznáváme peníze  s (název týmu).

Všechny aktivity proběhnou v pátek 31.3.2017

  • Rubriky
  • Archivy