ZŠ Lidické byl propůjčen titul – Škola udržitelného rozvoje

Ve středu 22.3. 2017  v rámci VI.setkání koordinátorů ekologické výchovy  Ústeckého kraje  proběhlo předání titulů Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje  celkem 24 školám, které o tento titul usilovaly svými aktivitami v uplynulých třech letech v oblasti nejen environmentální, ale také sociální a ekonomické.

Mezi oceněnými školami,  kterým byl  tento titul propůjčen na období let 2017-2019,  byly také tři  základní školy z okresu Teplice a to ZŠ Bílina, Lidická ,  ZŠ Dubí 2 a   ZŠ Duchcov, A.Sochora.

Titul byl školám předán za účasti náměstka hejtmana Mgr.Bc. Petra Šmída, Ing. Moniky Zeman, vedoucí odboru životního prostředí a Doc.PaedDr.RNDr. Milady Švecové, CSc. , předsedkyně klubu ekologické výchovy.

Získaný titul  nás velmi těší a budeme se snažit svou činností ve všech oblastech udržitelného rozvoje jej  i v dalším období  obhájit a znovu získat.

  • Rubriky
  • Archivy