Úspěch našich žáků v soutěži Rozpočti si to!!

V období od 2.1. do 4.5. probíhala soutěž Rozpočti si to, určená pro žáky z 2.st. ZŠ a středních škol. Přihlášené 3 – 5 členné týmy ve třech  soutěžních kolech a v rámci kreativních a bonusových úkolů sbíraly  chechtáky a zároveň se mnohé učily  z oblasti finanční gramotnosti. Žáci si museli  postupně vytvořit jídelníček, rozhodovat o  formě bydlení, dopravy, o  platbách za  pravidelné a příležitostné  výdaje,  o spoření a investicích.  Z původně 200 přihlášených týmů  napříč republikou všemi koly úspěšně prošlo 50 týmů. Na naší škole se do soutěže přihlásilo celkem 6 týmů, které se zapojily i do celosvětové akce Global Money Week . Do celostátního finále, které proběhne 22.5, v Praze v ZŠ Vodičkova a zúčastní se ho 10 nejlepších týmů,  se z naší školy dostaly 2 týmy – Policajti a Koňařky – oba ze 6.B.  Je nutné však říci, že finále se mělo původně zúčastnit 15 nejlepších týmů a v tom případě by ve finále byly všechny naše týmy, protože ostatní 4 týmy se umístily na 11. – 15.místě. Organizátoři se nakonec rozhodli pro snížení počtu finalistů.

Kromě 2.stupně se v období březne – červen do stejné soutěže zapojili i žáci I.st. Tady naší školu reprezentují 3 týmy z 5.A, které jsou momentálně v čele tabulky a pokud se v ní udrží, čeká je celostátní finále 19.6. v Praze.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným žákům za jejich skvělou práci v soutěži  a reprezentaci školy.

 

 

  • Rubriky
  • Archivy