Výlet emisařů do Plzně

Návštěva Techmanie v Plzni

Základní škola Lidická je od září letošního roku pod patronátem Slezského gymnázia v Opavě zapojena do projektu Emise. Cílem je  zamyslet se nad úrovní ŽP, ve kterém žijeme a možnost něco změnit z pozice nás, samotných žáků. DDM v Ústí nad Labem je náš pomocník v našem kraji. Dne 19. 5. 2017 jsme za odměnu naší práce vyjeli na jednodenní výlet. Techmania Science Center v Plzni nabízí 12 interaktivních expozic. Nejvíce se nám líbily molekuly prvků, ze kterých jsme sestavovali modely sloučenin. Bylo zde k vidění i spoustu dalších fyzikálních a chemických pokusů. Poznávali jsme svět kolem sebe, vlastní tělo i vesmír.  Jsou zde i trenažéry různých sportovních disciplín, které si zájemci mohli vyzkoušet. V planetáriu jsme viděli naučné i zajímavé filmy o životním prostředí a katastrofách naší planety. Někteří odvážlivci prakticky vyzkoušeli gyroskop. Je to nácvikové zařízení pro astronauty. Na vlastní kůži jsme pocítili, i když jen na pár minut, jaké to je být austronautem. Dnešní den jsme si užili a všichni se do Bíliny vraceli spokojení a plní zážitků. Poděkování patří i DDM Ústí nad Labem za uskutečnění našeho výletu za poznáním.

Emisaři 8. a 9. ročníku.202

Výlet Emisařů

  • Rubriky
  • Archivy