Převzali jsme certifikát Finančně gramotná škola

ZŠ Lidická je finančně gramotnou školou

 

ZŠ Lidická  převzala 19.9  v rámci odborné konference  Finančně gramotná a podnikavá škola certifikát  Finančně gramotná škola .

Akci  organizovala společnost Yourchance, v prostorách ČSOB Inspirace v Praze.

Naše škola byla jednou ze dvou  oceněných škol, které obdržely zlatý – nejvyšší úroveň certifikátu, který  vyjadřuje vysokou míru  aktivity  školy  v oblasti podnikavosti a finančního vzdělávání žáků.  

V průběhu  školního  roku  2016/2017 jsme se zapojili například  do celosvětové akce Global Money Week a jsme tak zapsání v celosvětovém systému zúčastněných organizací, probojovali jsme se s našimi týmy do celostátního finále soutěže Rozpočti si to a to v obou kategoriích I. i II.stupně.. V  rámci finále  II.stupně o nás dokonce  informovala  televize Déčko ve svých Zprávičkách. Reprezentovali jsme Ústecký kraj v celostátním finále  soutěže Finanční gramotnost  v I. a II.kategorii. Pořádáme pro žáky kurzy Abeceda podnikání a Profesní orientace Junior Achievement, vyučujeme samostatný předmět Finanční gramotnost v 7. a v 9.ročníku a mohli bychom jmenovat další aktivity.

Udělený certifikát je vyhodnocením práce  všech učitelů a žáků v oblasti finančního vzdělávání, které považujeme v dnešní době za velmi důležité.

Chtěla bych touto cestovat všem poděkovat za jejich práci a věřím, že se nám podaří dosaženou úroveň i v dalších letech obhájit.

 

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

 certifikát Finančně gramotná škola

oceněné školy

  • Rubriky
  • Archivy