Den ochrany člověka za mimořádných událostí

Den ochrany člověka za mimořádných událostí proběhl na ZŠ Lidická 27.9.2017

 

Akce s tímto názvem má již nezastupitelné místo v naší škole, což dokazuje již deset let realizace. Letos se uskutečnila poslední zářijovou středu, jako vždy v prostoru parku na Kyselce a v přilehlém okolí. Tradičně jsme měli krásné slunečné počasí.  Den ochrany člověka za mimořádných událostí slouží k praktickému naplňování této tématiky, kterou žáci v  různých předmětech v průběhu roku teoreticky probírají.  V rámci této akce si všichni vyzkouší poskytování první pomoci jako je umělá masáž srdce, stabilizovaná poloha, obvazování, přenos raněných, ale také oblast mimořádných situací jako jsou typy výstražných signálů, postup při evakuaci osob, seznamují se s prací složek integrovaného záchranného systému. Své znalosti si ověřují v rámci týmové soutěže, kdy procházejí vytyčeným terénem a odpovídají na otázky a plní praktické úkoly za které získávají body.  Žáci jsou do týmu rozlosováni a v každém jsou  tak  náhodně děti ze  3.- 7.ročníku. Vedoucími týmů jsou vždy žáci  8.ročníku.  Deváťáci pomáhají se zajištěním  jednotlivých  stanovišť  a sami jsou na některých místech figuranty nebo lektory.  Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme měli   dvacet  12 – 13 členných týmů.  Dne ochrany  se  vždy účastní i třídy 1.-2.ročníku, které se zapojují do praktických úkolů ze  zdravovědy,  Městské Policie a Hasičského záchranného sboru.

Tato akce je mezi žáky natolik zažitá, že si každý rok můžeme ověřit nejen jejich teoretické a praktické znalosti, ale také schopnost týmové spolupráce a odpovědnosti starších žáků
(velitelů  týmů)  za své družstvo – mladší žáky. Starší žáci vlastně učí mladší žáky tomu, co se naučili v předchozích letech.

Tato rozsáhlá akce, které se  celkově  zúčastnilo více  než  300 žáků,  naplnila beze zbytku své poslání a to nejen v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, ale zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy žáků.

Velké poděkování patří jako vždy Městské Policii Bílina, která nám  pravidelně  pomáhá se zajištěním i jednoho z praktických stanovišť. Bohužel nám letos chyběla ukázka Hasičského záchranného sboru, který je také každoročním účastníkem, ale žáci o ní nepřijdou, určitě ještě v nejbližší  době  ke společné aktivitě dojde.

Chtěla bych tímto  všem  žákům i pedagogům poděkovat za jejich obětavost a vstřícnost.

Myslím, že tento den byl pro nás velmi přínosný a obohatil nás všechny o nové zkušenosti a zážitky.

 

                                                                      Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

 

 

 

  • Rubriky
  • Archivy