Tým našich žáků prezentoval projekt EMISE

ZŠ Bílina, Lidická se zapojila v loňském roce do projektu EMISE, jehož cílem  bylo mapování znečištění ovzduší a návrhy řešení zlepšení situace.  Nositelem projektu je Slezské gymnázium Opava, které společně s několika dalšími středními školami v Moravskoslezském kraji zapojilo do projektu dvacet základních škol svého kraje a díky zapojení DDM v Ústí nad Labem se  k projektu připojilo 5 základních škol z Ústeckého regionu.

Na školách se vytvořily týmy Emisařů. Ti  se nejprve sami vzdělávali v oblasti provádění chemických pokusů  a  měření znečištění ovzduší. Naučili se pracovat s meteostanicí a zaznamenávat data, prováděli dotazníkové šetření mezi obyvateli jednotlivých krajů a výsledky pak zpracovávali.  Jejich schůzky probíhaly v mimoškolní době.

V rámci projektu žáci navštívili vědeckotechnické centrum Techmánie Plzeň.

Ve dnech 7.-8.12. projekt vyvrcholil prezentací jednotlivých zapojených týmů přímo v Opavě. Díky podpoře Ústeckého kraje byla pro týmy z našeho kraje zajištěna  autobusová doprava do místa konání. Součástí prezentace výsledků projektu byly různé soutěžní nebo zábavné doprovodné aktivity. Ve vědomostních soutěžích se  členům našeho týmu dařilo . Dva naši žáci porazili v silné konkurenci i střední školy a ve výsledném hodnocení nejlepších šesti žáků obsadili celkově 2. a 5.místo.

Účast v projektu byla pro naši školu přínosem. Dlouhodobě se věnujeme  tématům environmentální výchovy . Pravidelně sami organizujeme  různé ekologické projekty a akce a vyhledáváme zajímavé aktivity jiných organizací,  do kterých se můžeme zapojit a zkvalitnit  tak naši ekologickou výuku.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Emisařům naší školy za vzornou reprezentaci. Velké poděkování patří   paní učitelce Mgr. Janě Libovické za skvělou práci, kterou na projektu se žáky odvedla.

  • Rubriky
  • Archivy