Dance mission byl odměnou za celoškolní soutěž

Žákovský parlament ZŠ Lidická vyhlásil v říjnu výtvarnou soutěž  Halloweenská učebna, do které se zapojily všechny třídy školy.

2.11. pak proběhlo hodnocení ze strany pořadatelů a vyhlášení pořadí nejlépe vyzdobených tříd.  Vedení školy se rozhodlo nejlepší  třídy z 1. a 2.stupně odměnit tanečně zábavnou show v závěru prosince.
18.12. si oceněné  třídy užily program, který pro ně připravila agentura Dance mission.

Jsme moc rádi, že se akce povedla a všichni vítězové si ji náležitě užili.

  • Rubriky
  • Archivy