ZŠ Lidická převzala finanční dar od společnosti Lidl

Ředitelka školy Mgr.Bc. Ivana Svobodová  převzala dne  6.2.  od společnosti Lidl   šek v hodnotě 77 650 korun na nákup počítačů, dataprojektoru a didaktických učebních pomůcek. Slavnostní předání se uskutečnilo za přítomnosti žáčků 1.A.

Děkujeme tímto společnosti Lidl za finanční příspěvek, který bude využit ke zkvalitnění výuky v naší škole a děkujeme také rodičům a přátelům školy, kteří  27.11. v nově otevřené prodejně společnosti nakoupili  a celou akci tak podpořili.

 

 

Níže uvádíme tiskovou zprávu společnosti Lidl:

Základní škola v ulici Lidická v Bílině dostala příjemný dárek. Díky nákupům v nově otevřené prodejně získala tato škola od společnosti Lidl 77 650 korun.

Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl v Bílině mohli zákazníci 27. listopadu využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Základní škole v ulici Lidická 50 Kč.  Děti se tak 6. února mohly radovat z celkové částky 77 650 Kč. Darované peníze budou využity na nákup školních počítačů, dataprojektoru a didaktických výukových materiálů.

„Pro nás je podpora této základní školy především radost, protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají ale zejména obyvatelé Bíliny a okolí, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu, a za to jim moc děkujeme. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstraktní, ale když jim paní ředitelka vylíčila, co za to pořídí, nemohly se dočkat. A to je pro nás největší odměnou,“ okomentovala darovanou částku Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.

  • Rubriky
  • Archivy