ZŠ Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje

Naší škole byl propůjčen na období let 2018-2020 titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně. V loňském roce jsme obdrželi titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2.stupně  pro období let 2017 -2019 . Nyní jsme v rámci škol, které jsou zapojeny do klubu ekologické výchovy získali titul nejvyšší. Je to ohodnocení naší pestré činnosti  v oblasti ekologické výchovy, ale také ekonomické a sociální.

Titul převzala v prostorách MŠMT Mgr. Jana Libovická, která je koordinátorkou environmentální výchovy na naší škole.

certifikát ŠUR

 

  • Rubriky
  • Archivy