Den Země

V pátek 20.4. 2018 proběhl na naší škole Den Země. Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. S realizací pomohli žáci 7.ročníku, kteří zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své znalosti.
Počasí nám přálo a vše se více než zdařilo. Všem se akce moc líbila a obohatila je o nové poznatky.
Děkujeme tímto Mgr. Janě Libovické, koordinátorce EVVO,  za skvěle připravený  Den Země a žákům 7.ročníku za pomoc s jeho realizací.
Těšíme se na další pokračování v příštím roce.

  • Rubriky
  • Archivy