Ptačí svět

Projekt realizovaný 1.6.2018 – 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě. Navazuje tak na projekt Chráníme přírodu? realizovaném v roce 2017. V tomto projektu se chceme zaměřit na oblast ptačí říše – seznámit žáky s jejich životem a běžnými zástupci v naší přírodě a jejich význam pro rovnováhu.  K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s Ekocentrem Zooparku Chomutov žáci  absolvují zážitkové hodiny zaměřené na danou problematiku. Ve škole pak na ně ještě navážou přednášky na téma Jak zatočit s odpady a Biodiverzita je naše, které bude rovně realizovat Zoopark Chomutov, ale přímo ve škole.

Měřitelné cíle – počet zúčastněných žáků, počet absolvovaných hodin ekologické výchovy k dané tématice, projektová práce žáků

Cílová skupina – všichni žáci školy tj. 1.-9.ročník – celkem 300 žáků

Přínos z hlediska žáků – získané poznatky, propojení teoretických a praktických poznatků v kombinaci s praktickým pozorováním a experimentováním v terénu

Přínos z hlediska kraje – pozitivní posun v oblasti postojů žáků k tématice životního prostředí a tím i formování proekologicky smýšlejícího obyvatele Ústeckého kraje.

 

  • Rubriky
  • Archivy