Duhová škola 2018-2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009087   Šablony II  EU OPVVV

Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OPVVV a MŠMT ve výši 1 363 586 Kč.

ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti:

 

V oblasti základní školy:

1.)  Rozvoj spolupráce mezi učiteli, osobnostní růst:

–      Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, ICT  a projektové výuky

–      Tandemová výuka

–      Vzdělávání jednotlivých pedagogů v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti ,  inkluze, osobnostně sociálního rozvoje, ICT a polytechnického vzdělávání

 

2.)  Extrakurikulární aktivity

–      Čtenářské kluby pro žáky

–      Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky

–      Badatelský klub s přírodovědným zaměřením

–      Doučování žáků ohrožených neúspěchem

 

V oblasti školní družiny:

3.)  Rozvoj spolupráce pedagogů ŠD:

–      Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti projektové výuky a matematické gramotnosti

–      Tandemová výuka

–      Vzdělávání jednotlivých pedagogů v osobnostně sociálního rozvoje

4.)  Personální podpora ŠD – zřízení funkce školního asistenta v ŠD

5.)  Extrakurikulární aktivity:

–      Klub pro účastníky ŠD

–      projektový den ve ŠD

 

  • Rubriky
  • Archivy