Informace k organizaci školní družiny

Informace pro zákonné zástupce k provozu školní družiny

 

ŠD naší školy má kapacitu 90 dětí  ve 3 odděleních. V současné době máme stále ještě volná místa.

 

Provoz školní družiny:

Při plánování provozu školní družiny bychom rádi vyhověli Vašim potřebám. V současné době máme navrženou provozní dobu školní družiny takto:

 6.00-7.40 a od 11.40 do 16.30, v pondělí a ve středu bude provoz prodloužen až do 17.30.

Pokud by bylo potřeba prodloužená provozní doba i jiné dny, přizpůsobíme se. Prosíme o sdělení Vašich potřeb vychovatelkám  p. Procházkové, p.Bendové a p. Dragounové.

 

Režim školní družiny

06.00 hod -07.40 hod ranní provoz

– převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky a činnost dle zájmů

 

11.40 hod -13.00 hod

– oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, vyprávění, čtení, tematické rozhovory)

 

13.00 hod – 14.00 hod – činnost zájmová

-aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní,  přírodovědná, …

 

14.00 hod -15.00 hod pobyt venku

 

15.00 hod -17.30 hod činnost rekreační

-odchody žáků domů, stolní hry, úklid osobních věcí možné vypracovávání domácích úkolů

Vzhledem k organizačním podmínkám a naplňování plánu činnosti školní družiny prosíme o přebírání dětí jen v těchto časech:

  1. po obědě
  2. 13.30- 13.45
  3. Kdykoliv po 15.00 hod.

 

V zápisových lístcích musí být uvedeno, jakým způsobem dítě odchází domů a kdo konkrétně dítě přebírá s jeho telefonním kontaktem. V případě odchodu dítěte v jiný čas než je  vyplněno v zápisovém lístku,  je nutné toto dopředu písemně sdělit vychovatelce, v případě telefonního oznámení vychovatelka ověří telefonní číslo zákonného zástupce.

 

Platba za školní družinu:

  1. Hotovostně vždy do 5.dne v měsíci přímo vychovatelce
  2. Formou bankovního převodu měsíčně nebo čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce , tuto volbu  prosím sdělte vychovatelce

POKYNY K PLATBĚ  formou bankovního převodu

 

Poplatky za školní družinu  lze hradit přímým převodem na provozní účet školy :

 

č. ú. 1060195369/0800                          VS : 37810

 

Do poznámky určené příjemci MUSÍTE uvést : ŠD – JMÉNO DÍTĚTEobdobí na které je školné hrazeno

 

(příklad : ŠD Alena Kosá – 09/2018) částka k zaplacení kč 120,– (měsíční) nebo ŠD  Alena Kosá – 10-12/2018) částka k zaplacení Kč 360,–

 

 Úhrady, které nebudou řádně označeny, budou vráceny zpět !!!

 

 POZNÁMKA : poplatky lze hradit jen na období 3 měsíce předem.

 

  • Rubriky
  • Archivy