Realizace popularizační akce projektu Podpora informatického myšlení

projekt: Podpora informatického myšlení

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

 

Ve dnech 28.1 a 30.1.2019 proběhly v 6.třídách 4.-6.ročníku popularizační akce v rámci projektu Podpora informatického myšlení (PRIM), jehož nositelem je Jihočeská Univerzita  v rámci EU OPVVV společně s dalšími univerzitami  včetně přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem, díky níž aktivity u nás proběhly.

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotik.

Právě tato popularizační témata zaměřená na programování s práci se stavebnicí si  mohli  naši žáci vyzkoušet   společně se studenty Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Dvouhodinové bloky v jednotlivých třídách měly pozitivní ohlas a na základě zájmu žáků proběhnou ještě počátkem března v 7.-9.ročníku a dále ještě následné bloky zaměřené na robotiku ve 4.-6.ročníku.

Projekt má velký přínos nejen pro žáky, ale i pro pedagogy školy, kteří by se chtěli těmto tématům více věnovat.

  • Rubriky
  • Archivy