Získali jsme titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

V pondělí 18.2.2019 jsme převzali v rámci 8.setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 1.stupně, což je nejvyšší ocenění. Titul nám byl propůjčen na období let 2019-2021 za naši činnost v oblasti environmentální, ekonomické a sociální. Na všechny tyto pilíře udržitelného rozvoje jsou cíleny naše aktivity a projekty, např. ekologické projekty Ptačí svět, Duhová škola v lese, projekty z oblasti zdravotnictví Prevence zdravotně rizikového chování, zapojení do soutěží v oblasti finančního vzdělávání Rozpočti si to, účast v celosvětových týdnech finančního vzdělávání, zapojení do charitativních sbírek a další.

V letech 2017 – 2019 nám byl zapůjčen titul 2.stupně, nyní  jsme dosáhli stupně nejvyššího. Je to pro nás velmi zavazující, protože kromě titulu v rámci Ústeckého kraje, máme od roku 2018 i nejvyšší stupeň Škola udržitelného rozvoje škol zapojených do KEV.

Budeme  nadále rozvíjet všechny sledované oblasti  a vyhledávat nové zajímavé aktivity, které budou pro naše  žáky přínosem.

  • Rubriky
  • Archivy