Hodina matematiky jinak

V rámci projektu IKAP Ústeckého kraje,  do něhož je naše škola zapojena , proběhla v úterý 5.3. v učebně matematiky Podkrušnohorského gymnázia v Bílině zajímavá hodina matematiky pro žáky 9.A naší školy. Tématem bylo experimentování s funkcemi, které bylo pro všechny velmi zajímavé.

Věřím, že zajímavý výklad Mgr. Aulíkové a Mgr. Henzla ukázal našim žákům jiný pohled na matematiku, která je důležitou  součástí našeho života.

  • Rubriky
  • Archivy