Hodiny robotiky

V pondělí 4.3. proběhly ve třídách 7.-9.ročníku ukázkové hodiny robotiky , které byly součástí popularizační akce v rámci projektu Podpora informatického myšlení (PRIM), jehož nositelem je Jihočeská Univerzita  v rámci EU OPVVV společně s dalšími univerzitami  včetně přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem, díky níž aktivity u nás proběhly.

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků.

Popularizační témata zaměřená na programování s práci se stavebnicí si  mohli  naši žáci vyzkoušet   společně se studenty Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem.

 

  • Rubriky
  • Archivy