Učíme se s ozoboty

Žáci, kteří navštěvují náš kroužek konstrukce a designu a mediální výchovy , seznámili v týdnu od 18.3. do 22.3. své mladší spolužáky z 1.-4.ročníku v rámci školního projektu se základy práce s ozoboty. Představili jim tyto malé robotické hračky, které pracují na principu barevných kódů.

Děti v jednotlivých třídách měly možnost ve  2-3 členných skupinkách  za asistence starších žáků vytvářet dráhy pro ozoboty s barevnými příkazovými kódy, které měnily jejich rychlost, směr nebo formu pohybu. Tímto způsobem se  žáci učili základům jednoduchého programování. Všem se ukázkové hodiny moc líbily a rádi by si je zopakovali. Starší žáci si pro ně připravují další zajímavé náměty. Kromě ozobotů, které ve škole máme k dispozici, bychom chtěli v blízké době dětem pořídit i blue –boty,  se kterými se naši učitelé seznámili v rámci ukázek robotiky na ZŠ Aléská, která je v rámci projektu IKAP digitálním centrem a má různé robotické pomůcky  dlouhodobě zapůjčené.  Všechny tyto aktivity probíhají cíleně v rámci rozvoje informatického myšlení žáků.

  • Rubriky
  • Archivy