ZŠ Lidická realizovala aktivity v rámci celosvětové události Global Money Week

I v letošním roce se naše škola připojila k celosvětové události – Světového týdne finančního vzdělávání GMW, který  probíhal od 25.3.-31. 3. 2019 s tématem: „Uč se, šetři, vydělávej“.

V rámci tohoto týdne jsme nejprve uspořádali pro žáky 8.-9.ročníku besedy s odborníkem z ČSOB Leasing, a.s. p. Josefem Horákem, ředitelem regionu Severní Čechy. Na počátku besedy byli žáci seznámeni s posláním akce Global Money Week a byl jim nastíněn obsah besedy zaměřený na důležitost vzdělání a rozumného hospodaření domácnosti. Na toto téma pak navazovala diskuse se žáky, pro něž není oblast finančního vzdělávání neznámá. Škola má dlouhodobě zavedený v 7. a v 9. ročníku samostatný předmět Finanční gramotnost, organizuje různé aktivity a zapojuje se do projektů a soutěží s touto tématikou.

Žáci 9. ročníku připravili   29.3.  pro mladší spolužáky projektový den nazvaný Rozpočtohraní, v němž své mladší spolužáky seznámili s pojmy peníze, rozpočet a hospodaření domácnosti.  Prezentace dvojic deváťáků byly vždy doprovázeny krátkými videi a společnou hrou na obchod.

Jsme rádi, že se z této akce stává tradice, která plní svůj účel a tím je rozvoj finanční gramotnosti žáků.

Děkujeme tímto p. Josefu Horákovi z ČSOB Leasing . a.s. za výbornou spolupráci a všem zúčastněným žákům za skvělou práci, kterou v rámci projektového dne  odvedli.
Těšíme  se na další zajímavé aktivity.

  • Rubriky
  • Archivy