Den Země 2019

I v letošním školním roce zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A Den Země. Proběhl v pátek 26.4. 2019.  Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.ročníku  zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své znalosti.
Počasí nám opět přálo a vše se více než zdařilo. Všem se akce moc líbila a obohatila je o nové poznatky.
Děkujeme tímto Mgr. Janě Libovické, koordinátorce EVVO,  za skvěle připravený  Den Země a žákům 8.ročníku za pomoc s jeho realizací.
Těšíme se na další pokračování v příštím roce.

  • Rubriky
  • Archivy