Výtvarka za školou

Jako každý rok se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže o Bořeňskou čarodějnici. Pro letošní rok bylo zvoleno téma Imaginární a Kouzelné světy.  Soutěžilo se ve třech kategoriích, které byly rozděleny dle věku dětí. My jsme se přihlásili do kategorie pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ,DDM,SŠ a gymnázia. Zde nás reprezentovaly dva týmy a jeden  jednotlivec. V prvním týmu byla děvčata ze 7. A  , a to Karolína Kočová a Vanda Svobodová, pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Vránové, které získaly za svou výtvarnou práci zaslouženě první místo, v druhém  týmu byla děvčata z 9.A  Anička Šťastná, Zuzka Měšťáková, KláraTobischková, Vendula Weissová a Anička Havlová, pod vedením paní učitelky Mgr. Veroniky Kőhler, které za své originální  ztvárnění získaly čestné uznání poroty. V jednotlivcích nás reprezentovala Tereza Ouřadová, která malovala  na plátno.

Všem děvčatům blahopřejeme za krásná výtvarná díla a zároveň jim děkujeme za  vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří oběma kolegyním, Mgr.Köhler i Mgr.Vránové, za skvělou přípravu žákyň.

 

 

  • Rubriky
  • Archivy