projekt Pochopením k toleranci a respektu 2019

Projekt je realizován v období 1.6.2019-20.12.2019 žáky 6.-9.ročníku.

Projekt je zaměřen na seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2. světové války. Část projektu bude zajišťována vyučujícími  českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy a velká část projektu bude realizována ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, kde žáci absolvují interaktivní programy Golem, Badatel a Hanin kufřík, které jsou spojeny s prohlídkou  synagog. Součástí projektu bude také  návštěva Terezína – Malé pevnosti i muzea Židovského ghetta a Lidic. Žáci nebudou jen pasivními příjemci informací, ale v rámci projektu budou vedeni ke srovnání života Židů v minulosti a zejména v období holocaustu a  přejímaní prvků židovské kultury do evropských kulturních tradic.

 

  • Rubriky
  • Archivy