Naše škola získala čestné uznání Ministerstva průmyslu a obchodu

Dne 6.6.2019 převzala naše škola v prostorách Senátu ČR  čestné uznání za  projekt:“Využití druhotných surovin pro didaktické pomůcky k prohloubení a rozšíření učiva v předmětech“, který realizovali žáci 8.A a 9.A a členové badatelského klubu pod vedením Mgr. Jany Libovické.
Ministerstvo průmyslu a obchodu letos již po třetí realizovalo soutěž Přeměna odpadů na zdroje do jejíž 6.kategorie, Projekt s využitím druhotných surovin žáků ZŠ, jsme se zapojili. Odborná komise nominovala za každou kategorii 5 nejlepších projektů a v prostorách Senátu pak bylo vyhlášené konečné  1.-3.místo a pro projekty na 4.-5.místě čestná uznání.
Uznání je ocenění práce Mgr. Jany Libovické, všech zapojených žáků,  a i dalších pedagogů školy, kteří  se na projektu podíleli a má pro naši školu velkou váhu.  Ocenění převzala paní učitelka  společně se 2 žákyněmi 9.A, které zastupovaly oceněné žáky a nejvíce se na projektu podílely.
Mgr. Jana Libovická navíc převzala v Brně 6.6. ocenění Ekoučitel roku 2018/2019.

Ze všech těchto ocenění máme velkou radost a jsme hrdí, že máme ve škole  tak zapálené pedagogy a šikovné žáky.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a města Bílina.

  • Rubriky
  • Archivy