Naše paní učitelka je Ekoučitelka roku 2018/2019

Naše škola se dlouhodobě věnuje environmentálnímu vzdělávání o čemž svědčí celá řada zrealizovaných ekologických projektů a aktivit, díky níž jsme opakovaně obdrželi titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a Škola udržitelného rozvoje škol KEV. Velký podíl na těchto aktivitách  má naše kolegyně, která je také školní  koordinátorkou EVVO,  Mgr. Jana Libovická. Od září 2018 vede Badatelský klub, který se zaměřuje na přírodovědné aktivity a jehož členové se spolu s dalšími žáky z 8.A a 9.A podíleli na  projektu Využití druhotných surovin pro didaktické pomůcky k prohloubení a rozšíření učiva v předmětech , se kterým jsme se přihlásili do 3.ročníku  soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje a získali Čestné uznání.
Na základě dlouhodobé a úspěšné práce se žáky v oblasti ekologie převzala Mgr. Jana Libovická dne 6.6.2019 v Brně titul Ekoučitel roku 2018/2019.

Děkujeme za výborné  výsledky, skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému titulu.

 

  • Rubriky
  • Archivy