Na ZŠ Lidická proběhl jazykový kurz angličtiny pro žáky

Od 10.6.-14.6.    uspořádala ZŠ Lidická pro přihlášené žáky týdenní  intenzivní jazykový  kurz  ve spolupráci s agenturou English Focus, která se specializuje na  konverzační kurzy s rodilými mluvčími na  základních a středních školách.  

Celkem jím  prošlo 50 žáků, z nichž žáci I.st. absolvovali kurzy v rozsahu 15 hodin a žáci 2.st. pak  v rozsahu 30 hodin. Kurzy vedly sympatické lektorky Julia a Emily z USA a Velké Británie, které se ve skupinách střídaly, takže  žáci měli  možnost konverzovat s oběma a seznámit se s kulturou jejich země.  Již od počátku byli všichni nadšení z neustálých konverzačních aktivit a her, které žáky výrazně posunuly v jejich schopnostech domluvit se a toto nadšení jim vydrželo až do konce. V závěru kurzu všichni obdrželi certifikáty o absolvování.

Komunikační dovednosti budou moci žáci využít nejen v hodinách angličtiny, ale také na zahraničních výjezdech, které škola pro žáky pořádá.

 Jsem velmi ráda, že se jazykový týden  povedl   a všichni účastníci z řad žáků, ale i lektorky jej hodnotili velmi pozitivně.

Těšíme se na další konverzační kurzy v příštím roce.

  • Rubriky
  • Archivy