Po stopách minulosti, aneb archeologie v praxi

Zajímavou akci,  která proběhla ve dvou červnových pátcích,   připravilo pro žáky svých základních škol město Bílina ve spolupráci se Severočeskými doly a.s.

Za krásného slunečného dne se žáci 7. a 8. ročníku vydali na exkurzi do History parku v Ledčicích. V tomto přírodním areálu, pod širým nebem, se seznámili s prací archeologů. Během manuálních činností ze života pravěkého člověka si žáci uvědomili smysl vědeckého experimentu, účel a funkci pravěkých nástrojů a v neposlední řadě si otestovali vlastní schopnosti. Na posledním stanovišti si vyzkoušeli práci terénního archeologa, kde v simulovaném terénním výzkumu řešili autentické nálezové situace i její následnou interpretaci. Se štětečky, lžícemi a kyblíky postupně  odkrývali kosterní ostatky a uložené artefakty, a to vše za doprovodu zkušené lektorky. Svým badatelsko-výzkumným charakterem se během této aktivity žáci učili poznávat, pracovat v týmu a především spojili nenásilnou formou učení se  a  zábavu.

Akce byla pro všechny zúčastněné žáky jednoznačně přínosná a rádi bychom v ní i v budoucnu pokračovali.

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat městu Bílina a Severočeským dolům, a.s. za realizaci této vzdělávací akce pro naše žáky.

Mgr. Veronika Köhler

 

  • Rubriky
  • Archivy